Röntgen ger ökad cancerrisk

Användning av röntgen i medicinska undersökningar kan öka av risken för cancer. Enligt nya rön som presenteras i den brittiska  medicinska tidskriften The Lancet höjer röntgen cancerrisken med mellan en och tre procent.

Att röntgen kan öka risken för cancer har varit känt tidigare, men den här brittiska undersökningen är den mest detaljerade som har gjorts hittills.


Forskarna som samtidigt betonar nyttan av röntgenundersökningar har också undersökt vilka typer av cancer som kan kopplas till röntgenstrålar.


För män är det i första hand cancer i urinblåsan och för kvinnor lung- och tarmcancer.