Förändringar i grundlagen kan stärka regeringens makt

I dag inleds de mycket känsliga samtalen om förändringar av den svenska grundlagen. Regeringen vill bland annat analysera hur man genom förändringar i grundlagen ska kunna skapa starkare regeringar. Flera oppositionspartier tror att det hela handlar om att öka möjligheten för socialdemokraterna att sitta kvar vid makten.

Regeringen ska träffa alla de andra partierna och först ut är moderaterna. Efter att ha träffat de olika partierna kommer regeringen att tillsätta en grundlagsutredning.


– Jag tror att väljarna begär att vi ska åstadkomma resultat, säger samordningsminister Pär Nuder.


– En fråga som finns i debatten är om vårt valsystem är kontraproduktivt, och motverkar sitt eget syfte på den punkten, säger han.


Personval, valkretsarnas storlek och domstolarnas makt över politiken är andra frågor som kommer att diskuteras. Senare i år tillsätter regeringen en grundlagsutredning.


Fyraprocentsspärren kan slopas
Socialdemokraterna är bekymrade över att det med dagens valsystem är svårt att skapa starka regeringar, kompromissandet med vänster- och miljöpartiet är ingenting man trivs med. Att höja den så kallade fyraprocentsspärren till riksdagen är en väg att gå, eller att som Pär Nuder har nämnt, införa en glidande spärr.


– Får du fyra procent får du 14 mandat. Får du 3,9 procent så får du inga mandat alls, säger han.


–Somliga tycker att det där är ett allt för stelbent system, allt eller inget, och därför kan man tänka sig en glidande skala. Det här är ett typexempel på någonting som en utredning bör borra djupare i.


Oppositionen misstänker att regeringen vilja att skriva om grundlagen i själva verket handlar om att förbättra förutsättningarna för socialdemokraterna att sitta kvar vid makten.


De små partierna är skeptiska
Särskilt de små partierna är mycket skeptiska till talet om att stärka regeringens makt, och miljöpartiet har parallellt med partiernas samtal med regeringen bjudit in oppositionspartierna till grundlagsamtal. Men inte heller hos riksdagens näst största parti, moderaterna, får regeringen stöd i tanken på att förändra den grundlag vi haft sedan 1970, för att stärka regeringsmakten.


– Vi har sedan 1970 gjort förändringar av budgetreglerna och vi har blivit medlemmar i EU. Båda dessa förändringarna har inneburit att regeringsmakten har stärkts på riksdagens bekostnad. Det finns inget behov av förändringar i valsystemet som ger utslag i starkare regeringar, säger moderaternas gruppledare i riksdagen, Mikael Odenberg.


Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se