Fortsatt upp för amerikansk ekonomi

Den amerikanska ekonomin fortsätter att stärkas. Idag kom siffror som visade att BNP, bruttonationalprodukten, alltså det samlade värdet av varor och tjänster, växte under det fjärde kvartalet i fjol - men inte i den takt som analytikerna hade räknat med och hoppats på.

Mycket vill ha mer - så kanske man kan förklara marknadens reaktion på BNP-siffrorna - de visade nämligen en mycket stark tillväxt med fyra procent under sista kvartalet i fjol, räknat på årsbasis, men analytikerna hade väntat sig en högre siffra, inte minst efter tredje kvartalets kraftiga uppgång, då BNP växte med hela 8,2 procent.
Och även om ingen hade förväntat sig sådana rekordhöga siffror igen så märks en tydlig besvikelse i de första kommentarerna till dagens statistik. Samtidigt är de flesta snabba med att  att konstatera att de trots allt visar att den amerikanska ekonomin mår relativt bra - och en del pekar på att det rör sig om ett preliminärt resultat, och att de slutgiltiga BNP-siffrorna kan visa sig vara betydligt bättre. Sett över hela 2003 var tillväxten 3,1 procent jämfört med 2,2 året före.
Det som bekymrar är att dagens beräkningar från handelsdepartementet visar att den amerikanska allmänheten tycks ha blivit lite försiktigare, åtminstone tillfälligt, i sitt konsumerande - vilket är en varningssignal eftersom den amerikanska ekonomin till stor del bärs upp av just privatkonsumtionen. Vissa bedömare oroas också över att återhämtningstakten är så ojämn och att många företag fortfarande håller igen på investeringar och nyanställningar -  just den tröga sysselsättningsutvecklingen är fortfarande ett stort problem - inte minst för politikerna i Washington detta valår.Anders Ask