Nytt miljöbråk i skogsindustrin

Skogsbolagen och miljövännerna är på kollissionskurs igen. Fyra stora miljöorganisationer hoppar av förhandlingarna om vilka naturvårdskrav som ska gälla i skogsbruket. Missnöjet gäller hur skogsägarna hanterar bestämmelsen att frivilligt avsätta fem procent av skogen till naturvårdsändamål.

Idag händer det att staten köper in ett område, som avsatts frivilligt av skogsägaren framför allt för att försäkra sig om att skyddet blir juridiskt bindande och består i framtiden.  Enligt en bestämmelse i dagens FSC-standard behöver då inte skogsägaren avsätta ytterligare fem procent  för naturvården. Den bestämmelsen vill miljöorganisationerna ha bort eftersom man anser att den har missbrukats.


Just nu är det strid om Sveaskogs avverkningar i Valvträsk i Norrbotten. Det här bråket är ytterligare ett exempel på att striden om skogsbruket och naturvården återigen hårdnar.
Som reglerna tillämpas idag skulle det alltså, enligt miljöorganisationerna, betyda att mycket av statens anslag går åt till att säkra det som skogsbruket enligt certifieringssystemet ska avsätta frivilligt och utan kostnad.  Enligt riksdagsbeslut ska staten skydda ytterligare 400.000 hektar skogsmark och det privata skogsbruket 500.000 hektar till 2010.


 Ingrid Gustavsson