Miljöorganisationer hoppar av samarbete

Fyra stora miljöorganisationer hoppar av förhandlingarna med skogsbolagen om vilka naturvårdskrav som ska gälla i skogsbruket. Enligt den internationella certifieringen FSC ska varje skogsägare frivilligt avsätta fem procent av sin skog till naturvårdsändamål, men ibland tar staten över den skogen och miljöorganisationerna tycker att skogsägarna missbrukar systemet.

– Vi har sett i vissa län att länsstyrelserna betalar en stor del av de anslag som finns för att skydda skog i naturreservat till exempel, för det som bolagen samtidigt påstår att de gör frivilligt. Det skickar helt fel signaler ut på marknaden och det undandrar också pengar till den statliga naturvården, säger Mikael Karlsson på Naturskyddsföreningen.


Striden om naturvården hårdnar
De övriga organisationerna som hoppat av samarbetet är Världsnaturfonden, Sveriges ornitologiska förening och Fältbiologerna.


Just nu är det strid om Sveaskogs avverkningar i Valvträsk i Norrbotten.  Det här bråket är ytterligare ett exempel på att striden om skogsbruket och naturvården återigen hårdnar.


Som reglerna tillämpas i dag skulle det alltså, enligt miljöorganisationerna, betyda att mycket av statens anslag går åt till att säkra det som skogsbruket enligt certifieringssystemet ska avsätta frivilligt och utan kostnad. 


Kunderna ska sätta press på bolagen
Enligt riksdagsbeslut ska staten skydda ytterligare 400 000 hektar skogsmark och det privata skogsbruket 500 000 hektar till 2010.


– Vi tycker att bolagen, om staten bildar naturreservat på deras mark, måste skydda ytterligare mark upp till det åtagande som de har gjort i certifieringssystemet, nämligen att man ska skydda fem procent, säger Mikael Karlsson på Naturskyddsföreningen.


Men när ni nu hoppar av så innebär det också att ni frånhänder er inflytande på det nya certifieringssystemet.


– Den nya standarden kommer inte att träda i kraft ännu på en tid. Vi kommer att bilda opinion, vi kommer att vända oss till bolagens kunder och be att de sätter press på bolagen så att de tar sitt frivilliga ansvar och inte låter staten betala det som bolagen själva borde göra, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.


Skogsbolagen förvånas
Skogsbolagen är på fredagen förvånade över naturskyddsföreningens angrepp.


–Sedan fem år tillbaka arbetar vi med en certifieringsstandard där vi, de sociala intressena och miljöorganisationerna har varit överens om de åtaganden som ska gälla för ett gott skogsbruk, säger Stefan Wirtén, direktör i skogsindustriernas branschorgan.


–När det nu var dags att revidera den här standarden så sa vi att vi är beredda att på alla sätt bidra till att förenkla förbättra och effektivisera standarden. Däremot var vi inte beredda att gå längre, för jag tror att alla är överens om att detta är sannolikt världens mest ambitiösa certifieringsstandard ur miljösynpunkt.


Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se


Christer Larsson
christer.larsson@sr.se