Studieavgifter kan införas i Sverige

Det är bara en tidsfråga innan studieavgifter införs även på svenska universitets och högskolor. Det tror 12 av rektorerna på de 15 svenska universiteten efter att Storbritannien i veckan beslutade om att införa avgifter.

Alla utom en vill dessutom införa avgifter för utomeuropeiska studenter redan nu. Orsaken är att de statliga anslagen inte längre räcker till.


Rätten till gratis högre utbildning har länge ansetts vara en grundsten i den svenska välfärdsstaten.


Utbildningsminister Thomas Östros håller fast vid att utbildningen även i fortsättningen ska vara fri från avgifter. Men en klar majoritet av rektorerna på landets universitet tror inte att det är hållbart på sikt.


Jan Erik Gidlund, rektor på Örebro universitet, är en av de 12 rektorer som tror att avgifter kommer införas även på svenska universitet och högskolor.


– Är det nu så att vi i Europa kommer få mer avgifter så blir nog trycket ganska stort att också införa det i Sverige. I synnerhet eftersom det har blivit allt svårare att hitta finansiering av en kvalitativt bra högre utbildning i vårt land.


Svenskar betalar utomlands
Anslagen per studieplats har halverats på 20 år, enligt högskolornas egna beräkningar.


När allt fler europeiska länder inför avgifter innebär det att svenska skattebetalare finansierar utländska studenters studier i Sverige, medan svenska studenter som åker utomlands får betala för sig.


– Jag tror att vi går mot en utveckling i Europa där skatterna inte höjs utan snarare sänks. Vi har ökade kostnader för åldringsvård, alltså en väldig konkurrens om de offentliga medlen och då tror jag att utbildning i större utsträckning kommer att lastas över på individen, säger Kristina Ulenius, rektor på Karlstads universitet.     


Förbjudet ta betalt
I många länder, inte minst i Asien, finns ett stort behov av utbildning som inte kan tillgodoses av länderna själva. Västländerna med  Australien och USA i täten, tjänar miljardbelopp på att sälja utbildning till de här studenterna.


Men i Sverige är det förbjudet att ta betalt. Alla svenska universtitetsrektorer utom en, vill redan nu få till stånd att ta ut avgifter av studenter utanför det så kallade EES området. Ingegerd Palmer, rektor på Luleås Tekniska universitet, är en av dem som vill kunna ta betalt.


– Jag skulle vilja att vi fick möjligheten att ta betalt för utbildning av individer utanför EES-området, studenter i Asien, arabländer, Latinamerika. 


Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se


Reportaget bygger på intervjuer med rektorer för samtliga svenska universitet