Allt fler drabbas av legionärsjuka

Antalet fall av legionärsjuka har tredubblats i Europa under en femårsperiod. Även om antalet smittade i Sverige bara ligger på ett 80-tal per år är forskarna oroliga. Man vet nämligen att mörkertalet är stort. Bara en tiondel av alla smittade upptäcks och får rätt behandling, säger Ingegerd Kallings, överläkare vid Smittskyddsinstitutet.

–Det är en hög dödlighet bland de rapporterade fallen. Och det här är ju någonting som vi har skapat genom tekniska installationer, genom att vi ger möjlighet för den här naturbakterien som finns överallt i sjöar och vattendrag.


– Vi har gett den möjliget att växa till i våra bostadsbestånd och vi har också skapat mottagliga individer. Fler människor hålls vid liv längre trots svåra sjukdomar och är därigenom mottagliga för legionellainfektion, säger Ingegerd Kallings.


Nedsatt immnuförsvar
Det är framförallt människor med dåligt immunförsvar, till exempel njurtransplanterade, som drabbas av legionärsjuka, som ger en svår lunginflammation. Men även friska kan smittas. Den vanligaste legionellapatienten är en man i 50 årsåldern som är rökare.


De vanligaste smittkällorna är dåligt uppvärmt vatten i duschar och våtutrymmen, luftkonditioneringssystem och bubbelpooler. Men legionella finns även i biofilmen på insidan av vattenledningar och i växthus.


En handfull mindre utbrott har skett i Sverige sen 80-talet. I Holland inträffade ett större utbrott för några år sedan där 133 personer som deltog i en blomsterutställning drabbades. Det är just risken för större utbrott som gör att legionellabakterien behandlas med stor respekt av infektionsläkarna. Bara vissa typer av antibiotika biter på bakterien.


Ett europeiskt nätverk har skapats
På initiativ av Ingegerd Kallings har ett europeiskt nätverk mot legionella bildats för att öka kunskaperna och även i Sverige pågår ett nationellt projekt där en lång rad myndigheter med Smittskyddsinstitutet, Boverket, Socialstyrelsen och miljö- och hälsokyddskontoren medverkar, liksom VVS-branschen.


Om ett par år ska nya skärpta riktlinjer finnas för hur legionellabakterien ska stoppas.


–Ja man får dels arbeta med att identifiera sjukdomsfallen så man vet att det har inträffat en legionellainfektion och dels inventera fastighetsbestånden genom vettiga installationer och ett bra underhåll, säger Ingegerd Kallings.


Anna Larsson
anna.larsson@sr.se