JK granskar läckor i advokatutredning

Justitiekanslern vill ta reda på om någon brutit mot sekretessen och tystnadsplikten i förundersökningen mot den kände advokaten Thomas Martinsson.
Martinsson är misstänkt för häleri för att ha tagit hand om svarta pengar åt en brottsling enligt misstankarna. JK har inlett en förundersökning för att ta reda på vem eller vilka som lämnat ut hemliga handlingar om den utredningen till massmedia.