Forskare: Fler företag med dålig ekonomi kan kräva låga lönelyft

Framöver kommer fler företag att kräva att lönerna anpassas till företagens konkurrenssituation. Det tror arbetsmarknadsforskaren Christer Törnqvist, med anledning av konflikten mellan SAS och fackförbundet Transport.

Den pågående flygkonflikten bottnar i att Transport inte accepterar noll kronor i lönelyft för att rädda flygbolaget SAS ekonomi.


Påminner om andra arbetsgivares krav
Christer Törnqvist anser att SAS krav påminner om det krav som arbetsgivarna inom verkstadsindustrin fört fram i den just påbörjade avtalsrörelsen  – att lönerna ska anpassas till företagens konkurrenssituation och att löneförhandlingarna därför till största delen ska ske lokalt.


– Just det här att man vill få även den stora rörelsen till att fördela så mycket som möjligt på lokal nivå, där finns klara paralleller. Detta är på sätt och vis en tillbakagång till den gamla SAF-tiden, till första halvan av 90-talet. Då försökte man väldigt hårt att driva igenom att så mycket som möjligt av lönebildningen skulle ske på lokal nivå, säger Christer Törnqvist, som forskar vid universitetet i Göteborg och vid Trollhättan-Uddevallas högskola.


Han tror inte att arbetsgivarna inom industrin lyckas att få löneförhandlingarna att ske huvudsakligen lokalt, utan snarare att det här kravet fördes fram snarare som en del i den överbudgivning som alltid ingår i förhandlingsspelet. Det måste ju alltid finnas nåt att pruta på vid förhandlingarna.


– Det ligger i deras ideologi att det skulle vara så mycket som möjligt på basplanet, där vinsten skapas. Så visst finns det något bakom, men jag tror inte att de kommer att driva det in absurdum, säger Christer Törnqvist.


Bara friska företag ska utvecklas
En som tänker göra allt för att arbetsgivarna inte ska få igenom sin krav är LO:s avtalssekreterare Erland Olausson.


– Att anpassa löneökningarna till det enskilda företagets lönebetalningsförmåga, det innebär att arbetsgivarna ska börja konkurrera med att betala så lite som möjligt i lön, inte genom att driva så bra och effektiva företag som möjligt, säger han.


– Vi menar att det är de friska företagen med god utvecklingsförmåga som ska utvecklas på arbetsmarknaden och de ska konkurrera genom att vara duktigare, inte genom att betala sämre, säger Erland Olausson.


Små löneökningar ger företaget tid
LO:s linje är att företag som inte kan betala samma löner som konkurrenterna inte har någon plats på marknaden.


Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagens vd Anders Narvinger tycker däremot att löneökningarna kan hållas tillbaka i företag med problem.


– Du ger ju tid om du anpassar löneökningarna till vad respektive företag klarar av. Under den tiden kan säkert företaget utvecklas på ett bra sätt, säger Teknikföretagens vd Anders Narvinger.


Johan Prane
johan.prane@sr.se