Hot om skadestånd ska få skolor att stoppa mobbning

En ny lag om förbud mot kränkande behandling kan göra det lättare för elever som blir mobbade i skolan att utkräva skadestånd. Det förslaget utarbetas just nu i en utredning som regeringen tillsatte i höstas. Men kritiker hävdar att en ny lag inte räcker.

Flera uppmärksammade processer har drivits av elever som har mobbats och upplevt att ingen på skolan har hjälpt dem. Därför tillsatte utbildningsminister Thomas Östros en utredning i höstas, som ska presenteras i vår.


Alla ska kunna driva diskrimineringsmål
Förslaget som nu utarbetas kommer att göra det möjligt att driva diskrimineringsmål för alla elever som går i skolan. I dag är det bara möjligt att driva sådana mål för högskoleelever.


Men i diskriminering borde också mobbing och andra förödmjukelser ingå, anser utredaren, professor Bertil Bengtsson.


– I dag utgår ersättning bara vid särskilt allvarliga kränkningar, närmast vid brottslig handling. Men möjligheterna ska öka, säger han.


Omvänd bevisbörda
I förslaget är bevisbördan i de här målen omvänd jämfört med i dag. Nu blir det skolan och inte eleven som måste visa att man verkligen gjort allt som krävs för att försöka förhindra kränkningarna.


Men folkpartiets skoltalesman Jan Björlund anser att en sådan här lag inte kan införas utan att också ge skolan bättre möjligheter att ingripa vid mobbning, till exempel genom att flytta den som mobbar till en annan skola.


– Lärarna måste få disciplinära befogenheter att ingripa och att göra saker. Om de inte har det utan bara ska betala skadestånd är det meningslöst. Vitsen med skadestånd är naturligtvis att pressa skolorna att agera, men om de ändå inte får agera så hjälper inte skadestånd.


Många elever hävdar ju att problemet är att lärarna inte agerar, att de faktiskt inte ser mobbningen.


– Det stämmer säkert också och även när det upptäcks så känner många skolor och lärare och rektorer att man har inte befogenheter i skollagen att agera. Skadestånd är väl ett plåster på såren, men det är väl mycket viktigare att man kan förhindra mobbningen och stoppa den i tid? säger Jan Björklund.


Susan Ritzén
susan.ritzen@sr.se