Massavhopp bland reformvänliga politiker i Iran

I Iran fördjupades den politiska krisen i dag då 117, fler än en tredjedel, av landets parlamentsledamöter lämnade in sina avskedsansökningar. Aktionen kan komma att lamslå parlamentets arbete.

– Vi har inget annat val än att avgå. De totalitära krafterna har beslutat att skapa ett låtsasparlament, sa en av de ledamöter som nu vill lämna parlamentet.


Han syftade på det iranska religiösa Väktarrådets beslut att hindra omkring 2 400 kandidater i det kommande parlamentsvalet från att ställa upp.


Muslimska krafter känner sig hotade
Nästan alla är reformvänliga politiker som de konservativa muslimska krafterna i Iran känner sej hotade av. Via Väktarrådet har de alltså makten att stoppa kandidater som de inte anser lämpliga på bland annat religiösa grunder.


Bland de bannlysta finns bland andra 80 av de nuvarande parlamentsledamöterna som hindras att ställa upp i valet om knappt tre veckor. Väktarrådets beslut väckte kraftiga protester bland de reforminriktade politikerna som krävde att valet ställs in om inte rådet ändrar sitt beslut.


Omprövning av beslut räcker inte
Från början bannlystes över 3 600 kandidater. Efter att Väktarrådet omprövat sitt beslut godkändes drygt 1 000 av de underkända kandidaterna, men det räckte inte för att hindra den politiska krisen att förvärras.


– Nu måste den högste ledaren ingripa, sa parlamentets, Majlis, talman Mehdi Karubi, när han tog emot avskedsansökningarna från fler än en tredjedel av de 290 ledamöterna på söndagen.


Vädjan till andlig ledare
Det var en vädjan riktad till landets högste andlige ledare ayatolla Ali Khamenei som har rätt att ingripa, förbjuda och bestämma i alla frågor i Iran.


Khamenei har tidigare vägrat att ingripa mot väktarrådets beslut trots att kritiken har varit massiv, inte bara från parlamentsledamöterna utan också från regeringen med den reformvänlige presidenten Muhammad Khatami i spetsen.


Om fler än en tredjedel av ledamöterna verkligen avgår hotar det att lamslå Majlis eftersom två tredjedelar måste vara närvarande för att fatta beslut. Men parlamentet har ännu inte bestämt sig för hur avskedsansökningarna skall hanteras.


Christer Fridén, Amman
christer.friden@sr.se