Fågelinfluensa kan ha smittat mellan människor

För första gången finns misstankar om att fågelviruset kan ha överförts också från människa till människa.

Världshälsoorganisationen WHO sa på söndagen att två vietnamesiska systrar som dött av den asiatiska fågelinfluensan kan ha smittats av sin bror, som också avlidit i sjukdomen.


Det skulle i så fall vara det första kända fallet där fågelinfluensan smittat mellan människor .