Bröstcancerstudier stoppade efter återfall

Svenska forskare har avbrutit två medicinska studier om östrogenbehandling efter bröstcancer, sedan det visat sig att fler kvinnor drabbats av återfall sedan de tagit östrogenpreparat.

–Vi tyckte att det var för hög risk att råka ut för en ny bröstcancer bland de som hade fått rekommendationerna att ta hormonersättningsbehandling för klimateriebesvär. Så vi har avbrutit behandlingen framför allt av patientsäkerhetsskäl, säger Lars Holmberg, professor vid onkologiskt centrum i Uppsala.


När studierna inleddes ville forskarna veta om östrogen till kvinnor som haft en brösttumör kunde skydda mot en ny tumör. Hälften av kvinnorna fick östrogen, hälften ett overksamt medel.


Men när säkerhetskommitten konstaterade att det var betydligt vanligare att de som fått östrogen också fick återfall, beslöt forskarna att avbryta studien.


Saknar kunskap
Det finns olika slags brösttumörer och vissa av dem är beroende av östrogen för att växa. Men Lars Holmberg säger att man inte vet om östrogen är farligt även för dem med andra slags bröstcancer.


–Vi vet inte tillräckligt om det idag, det är en sak som vi hoppas kunna få mer information om när vi gör långtidsuppföljning av vår studie och de andra studierna som pågår.


Vad har du för råd att ge de kvinnor som nu haft en brösttumör och blir oroliga av den här nya uppgiften?


–Om man har genomgått en bröstcancerbehandling tidigare och man får ordentliga klimakteriebesvär, då ska man ta en grundlig diskussion med sin läkare om det och helst också sin cancerläkare som man går på kontroller hos.


För de som har svåra klimakteriebesvär efter en cancersjukdom finns andra alternativ, enligt Lars Holmberg. En del äldre läkemedel har prövats och även akupunktur har visat god effekt.


Anna Larsson
anna.larsson@sr.se