SSI vill se mer information om mobilstrålning

Det finns inte tillräckliga bevis för att strålning från mobiltelefoner är skadlig för att det ska behövas varningstext på telefonerna. Däremot behövs det mer information till allmänheten om strålningen från mobiltelefoner. Det har Statens strålskyddsinstitut, SSI, kommit fram till.

– Det finns egentligen inga belägg för att mobiltelefoni har några skadliga hälsoeffekter. SSI gör bedömningen att man bör ta fram ett myndighetsgemensamt informationsmaterial. Nu har myndigheterna en väl fungerande samverkansgrupp som fått titta på detta och komma med konkreta förslag om hur sådana råd ska se ut, säger Lars Erik Holm, generaldirektör på SSI.


Ni vill informera om hur man ska göra för att minska exponeringen men samtidigt säger ni att det inte finns några bevis för att mobiltelefonstrålning är skadlig. Är inte det att komma med dubbla budskap?


– Vi får väl se hur informationen kan utformas. Jag tror att man kan utforma den så här: A – Det här är inte farligt. B –Det finns ändå enkla åtgärder som var och en kan göra för att minska den strålning som man inte behöver för att kunna genomföra telefonsamtalet, säger Lars Erik Holm. 

SSI har alltså kommit fram till att det behövs mer information men hur den informationen ska utformas är ännu oklart. Det ska utredas av en grupp som består av flera myndigheter –alltså ännu en utredning.


Blir då inte detta en lång byråkratisk process i en fråga som många oroas över?


– Jag tror inte att det här behöver ta lång tid. Det här är också råd som finns i andra länder. Det är inga kontroversiella frågor utan det är ganska enkla handfasta regler man kan ta fram, säger Lars Erik Holm, generaldirektör på SSI.


Matilda Durehed
matilda.durehed@sr.se