Skandia säljer japansk verksamhet

Försäkringsbolaget Skandia meddelar i dag att man slutfört försäljningen av sin japanska verksamhet.
 Affären är värderad till 20 miljarder yen eller 1,4 miljarder kronor. Skandia beräknar att affären kommer att ge en positiv påverkan på resultatet efter skatt med 0,8 miljarder kronor under det första kvartalet i år.
Skandias bokslut för 2003 publiceras den 27 februari.