Föreningssparbanken samarbetar med Vodafone

Föreningssparbanken ska börja sälja mobiltelefon-abonnebang och kontantkort i samarbete med mobiloperatören Vodafone.
Det skriver tidningen Computer Sweden. Föreningssparbanken och Vodafone har byggt en internetbutik där bankens kunder ska kunna köpa mobiltelefoner och
tillbehör. FöreningsSparbanken kommer att få del av de intäkter Vodafone får från bankkunderna.