Dåliga utredningar bakom politiska beslut

Underlagen till de politiska besluten är ofta dåliga, anser riksrevisionen efter att ha granskat kommittéer som utreder och kommer med förslag till politisk beslut.

Enligt Riksrevisionen brister kvaliten bland annat när det gäller data, analys och dokumention. Därför föreslås att kommittéerna ska få mer preciserade direktiv än i dag.