Räddningstjänst ska lära om kemiska hot

All personal i landet inom polis-, ambulans- och räddningstjänsten ska få lära sig att hantera kemiska, radioaktiva och biologiska hot. Det rapporterar Radio Stockholm.

Det handlar inte i första hand om beredskap mot terrordåd, utan om att få kunskap om ämnen som hanteras i exempelvis transporter av farligt gods.


Innan det här året är slut ska totalt 30 000 personer i landet ha utbildats.