Minskad inkomst för svensk turism

Inkomsterna för den svenska turistnäringen minskade förra året, trots att rekordmånga turister övernattade på svenska hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar.

Enligt Turistdelegationen beror inkomstminskningen på att turisterna väljer billigare boende som camping och stugbyar i stället för hotell.


Antalet gästnätter ökade med 3,4 procent förra året, men intäkterna från boende sjönk med nästan 62 miljoner kronor till cirka 14,4 miljarder kronor.