Nya regler kan ge billigare tandvård

Konkurrensverket presenterar på måndagen en rapport som visar hur tandvården skulle kunna bli billigare. Priserna skulle pressas om de privata tandläkarna och folktandvården fick konkurrera på mer lika villkor.

 – Vi tror att de förändringarna på lång sikt innebär att vi får bättre möjligheter att pressa priserna och få priser på tandvårdstjänster som är riktiga. Däremot är det naturligtvis så att det kan bli lite olika effekter av ett sådant här förslag beroende på i vilken takt man genomför det, säger Claes Norgren, generaldirektör för Konkurrensverket.


Priserna ökat med 55 procent
Efter tandvårdsreformen för fem år sedan, då prisregleringen upphävdes, har priserna för tandvård ökat med 55 procent. Nu ökar inte priserna lika mycket längre men för att få billigare tandvård i framtiden har nu Konkurrensverket lagt fram några förslag i en rapport.


Först och främst måste informationen bli bättre. De som behöver tandvård måste få hjälp att jämföra priser lättare än idag. Sedan måste också konkurrensen mellan folktandvården och de privata tandläkarna bli friare, enligt Konkurrensverket.


Vill ändra i momsreglerna
Exempelvis borde inte folktandvården längre få dra av sina momskostnader. Det är en möjlighet de privata tandläkarna inte har.


En annan förändring Konkurrensverket vill se är att vissa subventioner som en del landsting har för folktandvården ska bort.


Ska få lättare sätta priser
En fördel som de privata tandläkarna har är att de är friare när de bestämmer sina priser. Landstingen borde rent byråkratiskt få det lättare att höja och sänka priserna.   Dessutom borde landstinget få ha olika priser inom landstinget på olika orter till skillnad mot idag, enligt Konkurrensverket.


Skulle det då inte kunna leda till ökade priser för de utanför tätorten till exempel?


– Det behöver inte alls vara så att de som bor i glesbygd får det dyrare än någon annan. Det beror ju väldigt mycket på förutsättningarna. Några sådana enkla samband har vi inte sett, säger Claes Norgren, generaldirektör för Konkurrensverket.


Matilda Durehed
matilda.durehed@sr.se