Bush bekräftar Irakgranskning

USA:s president George Bush bekräftar att det ska bli en oberoende granskning av de underrättelseuppgifter som användes för att motivera kriget i Irak.

En oberoende kommission med både demokrater och republikaner ska undersöka uppgifterna om Iraks tillgång till massförstörelsevapen. 


Granskningen ska vara klar till mitten av nästa år.


Också USA:s främsta allierade i kriget mot Irak, den brittiska regeringen, väntas tillsätta en utredning om tillförlitligheten i de underrättelserapporter som fanns före kriget. 


En talesman för premiärminister Tony Blair sa på måndagen att ett besked kommer inom kort om hur regeringen tänker ta itu med vad han kallade  ”legitima frågan” om varför inga massförstörelsevapen hittats i Irak.