Underskott i USA:s budget

USA:s regering presenterade i dag sin budget. Man räknar med att budgetunderskottet växer till 521 miljarder dollar i år, men under nästa år väntas underskottet dämpas till 364 miljarder dollar.
Den amerikanska regeringen räknar med att bruttonationalprodukten, BNP, växer med 4,4 procent i år och 3,6 procent nästa år. Arbetslösheten förväntas ligga på 5,6 procent i år.