Stoppad lojakt väcker jägares vrede

Protesterna mot Naturvårdsverkets senaste rovdjursbeslut har tagit rejäl fart i landet. Samernas företrädare är kritiska mot nya sätt att beräkna ersättning för skadade renar. I Dalarna hotar jägare med att både bojkotta vinterns inventering av rovdjur och sluta hjälpa till med att spåra trafikskadat vilt i protest mot den stoppade skyddsjakten på lodjur.

–Frågan är om huvudansvaret för rovdjursinventeringen ska ligga hos jägarna. Det kan väl ligga på Naturskyddsföreningen eller andra föreningar som värnar om djurens lidande, säger Conny Björklund, representant från Älghundklubben i Orsa.


Flera ställer sig bakom bojkott
Bland Orsa-jägarna är enigheten stor. Tidigare i veckan ställde sig även jägarna i Rättvik bakom bojkotten av rovdjursinventeringen och eftersökning av trafikskadade djur.


Det är just i Dalarna och andra län strax söder om renbetesområdena som effekten av förbudet mot skyddsjakt på lodjur blir som störst. Inom renbetesområdena får jakten fortsätta.Även i exempelvis Värmland och Örebro har protesterna varit starka men där har jägarna valt att inte bojkotta.


Centralförbundet är emot
Jägareförbundet centralt är helt emot Dala-jägarnas bojkott och på förbundets hemsida på internet uppmanas andra jägare att trots sitt motstånd mot Naturvårdsverkets beslut ställa upp i inventering och eftersök.


Förbundet har istället valt ett stillsammare sätt att protestera. Genom en skrivelse till regeringen som också Jägarnas riksförbund, LRF och Skogsindustrierna skrivit under.


De fyra förbunden kräver klara besked från Naturvårdsverket om vad staten egentligen har för mål med rovdjurspolitiken. Men just bojkott av eftersökning av trafikskadade djur ger fel signaler, anser Sigrid Bolkeus från Jägareförbundet i Dalarna.


–Det tycker vi är väldigt olyckligt för det är ju det trafikskadade viltet som får lida för den frustrationen och det är väl inte meningen, säger hon.


Starka protester från rennäringen
Protesterna är starka även mot Naturvårdsverkets förslag om att ändra metoden för att beräkna ersättningen för de skador på renar som orsakats av rovdjur.


Det bråket handlar om att samerna inte längre ska få lika hög ersättning för renar som skadas i till exempel vinterbetesmarkerna som i åretruntmarker, eftersom renarna inte vistas på vinterbetet mer än några månader per år.


I början av mars ska representanter för samtliga samebyar i Sverige samlas i riksdagen för att diskutera rovdjursfrågan med jordbruksministern och riksdagens utskott för miljö- och jordbruk. Det nya förslaget är en het fråga.


Ekonomiskt betungande
Per-Gustav Idivuoma, ordförande i Samernas riksförbund, tycker att man inte kan göra skillnad på om en ren skadats på sommarbetesmarken eller på vinterbetet.


–För renägaren medför det ju att de skador som förekommer i ett område är mindre värda än skador i ett annat område. Vi menar att skador, oavsett var de förekommer, är lika betungande ekonomiskt, säger Per-Gustav Idivuoma, ordförande i Samernas riksförbund.


Jenny Carlsson, i samarbete med SR Dalarna och Sameradion
jenny.carlsson@sr.se