Vattenfall rustar upp elnätet

Efter att Vattenfall de senaste månaderna fått hård kritik för att elnätet varit för dåligt och därmed orsakat elavbrott, satsar nu Vattenfall 500 miljoner extra de kommande fem åren på att rusta upp elnätet.

–Vi tycker att vi inte är nöjda med den kvalitet vi levererar till våra kunder. Att våra kunder är nöjda är något som för oss är viktigare än allt annat, säger Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson.


Det innebär att Vattenfall nu istället för en och en halv miljard varje år, så ökar statliga Vattenfall upprustningstakten av elnätet med 500 miljoner extra till två miljarder om året i fem år.


Pengar till de som drabbats värst
Framför allt ska pengarna gå till de områden som drabbats värst av långa elavbrott, där till exempel snötyngda träd fallit ned över elledningarna. Det är bland annat norra Uppland främst Norrtälje kommun, Dalsland, Skaraborg, Sjuhärad och delar av Värmland.


Hård kritik
Vattenfall har ju kritiserats hårt för att, trots stora vinster ,så sent som första halvåret i fjol på åtta och en halv miljard, inte satsa tillräckligt på att rusta upp elnätet med bredare ledningsgator och modernare elledningar.


–Det är naturligtvis väldigt bra att vi är ett lönsamt företag som har höga vinstnivåer, det möjliggör att vi kan göra sådana här stora satsningar. Det är grunden att vi har de finansiella resurserna. Det här är i första hand inte fråga om mängden pengar vi investerar utan det är hur snabbt kan vi göra kunderna nöjda. Det är det som driver oss. Vi har ingen övre gräns för vår investering i näten.


Varför har ni i såfall inte gjort det här tidigare?


–Ja det finns ju inget bra svar på frågan annat än att vi har försökt.


Jan Andersson, Göteborg
jan.andersson@sr.se