Miljöpartister för mer överstatlighet i EU

På tisdagen presenterade de miljöpartister som vill att Sverige ska stanna kvar i EU sitt politiska program. De vill bland annat de länder som vill fördjupa sitt samarbete inom ett område ska kunna göra det.

Lars Ångström, riksdagsledamot och tidigare mångårig ordförande i Svenska Freds, tycker till exempel att det behövs mer överstatlighet inom EU för att förebygga krig.


– Vissa frågor hör definitivt hemma på en mer överstatlig nivå. Det handlar om vissa skattefrågor och miljöfrågorna i stort som är gränsöverskridande där vi med nödvändighet måste ha ett överstatligt organ för att nå framåt. Även när det gäller utrikes- och konflikthanteringspolitiken så tycker jag att det finns anledning att hantera det på en överstatlig nivå, säger Lars Ångström.


Gå ur eller stanna kvar
Det alternativa programmet för miljöpartiets EU-politik ska behandlas på kongressen nästa vecka där det väntas debatt om vad de gröna vill med EU –gå ur eller stanna kvar.


Partilinjen är ju utträde, men förespråkarna för att påverka inom unionen hävdar att deras ståndpunkt vinner terräng.


Skillnader i själva politiken
Det handlar inte bara om att vara med eller inte utan också om skilda ståndpunkter i själva politiken.


– Framför allt vill vi ha mera insyn och inflytande i Europaparlamentet. Vi menar att EU-parlamentet ändå är en garant för att det ska finnas strukturer i samarbetet på ett annat sätt än om det bara är mellanstatligt som ju har åstadkommit mindre bra saker som till exempel Schengensamarbetet, säger avgående EU-parlamentarikern Inger Schörling.


Samarbete med europeiskt parti
I helgen beslöt miljöpartiets styrelse om samarbete med ett grönt europeiskt parti.


Det välkomnas av Paulo Silva, som kandiderar på femte plats till EU-parlamentet, men han förstår inte hur det ska gå ihop.


– Jag tycker det är märkligt. Att grunda ett europeiskt parti bygger ju på att man använder EU som ett verktyg för förändring. Det är ju det de andra gröna vill. Jag vet inte hur det ska gå, säger Paulo Silva.


Inger Arenander
inger.arenander@sr.se