Behöriga lärare bristvara i Sverige

Det är stor brist på behöriga lärare i Sverige. Var fjärde heltidsanställd lärare på gymnasiet har inte full berhörighet, bland de deltidsanställda saknar hälften full behörighet. Det visar en internationell studie som den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har gjort.

När det gäller lärartätheten hamnar Sverige i mitten av de 14 länder som har ingått i OECD:s undersökning.