Volvos Scaniaaktier olöst problem - Ramqvist avgår

Lastbilstillverkaren Volvo gjorde en miljardvinst förra året. Men frågan om Volvos innehav av Scaniaaktier är olöst och trots att det finns flera tänkbara köpare så läggs nu aktierna i ett nytt bolag som har bildats för att förvalta aktierna. Samtidigt med bokslutet så avgick styrelsens ordförande Lars Ramqvist.

Volvos VD Leif Johansson kommenterade Lars Ramqvists avgång.


– Vad som hände på måndagkvällen var att Lars Ramqvist meddelade styrelsen att han uppfattade att han inte hade de svenska institutionernas förtroende. Jag tror i enkelhet att han sa att har han inte det i april så har han inte det nu och avgick.


– Styrelsen, med guidning av vad nomineringskommittéen hade sagt, valde då Finn Johnsson till ordförande. Det var ett viktigt beslut med tanke på att styrelsen ska kunna fungera framöver.


Det var ett ganska osentimentalt konstaterandeav Leif Johansson. Därmed kan man säga att epoken Lars Ramqvist är slut i svenskt näringsliv. Han höll, när han stod på toppen, ordförandeklubban i Ericssn, Skandia och Volvo.


Tror på vinst
Volvos vinst för 2003 blev 5,7 miljarder kronor och fjärde kvartalet var starkt för lastvagnsdivisionen. Efterfrågan i Europa var oförändrad, medan den ökar i Nordamerika. Volvo tror på ett starkt 2004.


När det gäller Volvos stora innehav av Scaniaaktier så fortsätter Volvo att trixa för att kunna ta sig ur situationen. EU-kommissionen tvingar Volvo att sälja aktierns före april månads utgång. Volvo har begärt förlängd tid, men har också vidtagit andra åtgärder.


Nytt bolag
Ett nytt bolag har bildats som ska ta hand om aktierna, förvalta och sälja dem och dela ut till Volvos aktieägare. Dessutom hävdar Volvo att det pågår diskussioner med en eller flera tänkbara köpare, och frågan är då vilket alternativ som är mest sannolikt.


– Jag vill inte sätta siffror på det mest sannolika utan det vi försökt göra är att vägleda marknaden, våra ägare men kanske också Scania i vilka vägar vi ser. Det finns en väg att sälja hela innehavet men vi gör också bedömningen att det vi nu föreslår är en bra väg att gå.


Men att bilda ett bolag tyder på att det är ganska långt gångna planer?


– När man har olika alternativ så måste man se till att förebereda alla alternativen väl.


Både Volvos och Scanias aktie föll på börsen under tisdagen.


Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se