Sverige sämst på behöriga lärare

Sverige är sämst när det gäller att ha behöriga lärare på gymnasiet. Men vi tillhör toppen när det gäller datorer och it i skolorna. Det visar en stor europeisk undersökning som publicerats på tisdagen.

Det är mycket ovanligt med undersökningar som jämför skolor i olika länder på gymnasienivå.


Dagens rapport från OECD är ett slags första steg att skapa en bra måttstock där man vill hitta faktorer som är viktiga och rättvisa att jämföra. 4 000 rektorer i 14 länder svarade på frågorna.


Sämst på behöriga lärare
Resultaten visar att Sverige är sämst av alla på att anställa behöriga lärare på gymnasiet. 2001 var cirka 27 procent av de heltidsanställda lärarna obehöriga, fler obehöriga lärare hade inget land i undersökningen.


Norge hade cirka 23 procent, Finland och Italien 15 procent, Danmark låga 7 procent och Irland och Korea kom bäst till med bara 1 procent obehöriga gymnasielärare.


Å andra sidan hamnar Sverige bland de bästa länderna när det gäller att satsa på kompetensutveckling av gymnasielärarna.


Många datorer
Sverige kom också i topp, tillsammans med Danmark, räknat på hur många elever varje dator i skolan ska räcka till. Här delar i snitt tre elever på en dator medan genomsnittet för OECD är nio elever per dator.


Experterna från OECD betonade på presskonferensen på tisdagen att det är vanskligt att dra alltför långtgående slutsatser av den här undersökningen, man har bara mätt jämförbara faktorer, men hur de här faktorerna påverkar elevernas kunskaper är inte utrett.


Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se