Hans Karlsson positiv till nya arbetstidsregler

EU:s nya arbetstidsregler kommer att kosta flera miljarder kronor enligt kommun- och landstingsförbunden. Arbetstiden per vecka får vara högst 48 timmar och all tid som en läkare går jour räknas som arbetstid. Men regeringen anser att reglerna ska införas, de är bra för den anställde, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

–Vi kommer att behöva göra om reglerna om arbetstider och då är det viktigt att veta vad syftet är. Det är att stärka reglerna så att löntagarna inte kommer till skada på grund av att de jobbar för mycket och för länge.


Men att räkna jourarbetstid som arbetstid, det betyder ju att man får arbetstid när man ligger och sover?


–Det som kommer att hända är att om vi inför den regeln som nu EU-direktivet säger, så kan man avvika från den på åtminstone två sätt. Det ena är att man gör undantag i lagen, det andra är att man gör som vi alltid gjort på svensk arbetsmarknad, överlåter till parterna att komma överens om vilka undantag, vilka ändringar och vilken tillämpning man ska ha.


Men EU-kommissionen hotar ju att ta Sverige inför domstol, kan man verkligen överlåta det åt parterna, det tar ju rätt lång tid?


–Vi är skyldiga enligt EU-lagstiftningen att införa reglerna i svensk lag, det är statens skyldighet. Sen kan den svenska staten överlåta i sin tur till parterna att göra anpassningen av den svenska lagen till respektive verksamhet. Då får man förhandla och göra upp om hur verksamheten ska bedrivas så att folk inte kommer till skada på grund av orimliga arbetstider när man bedriver nattverksamhet och jourverksamhet.


Herman Melzer
herman.melzer@sr.se