Bråk kring Blairs utredning om Irakvapnen

Den brittiska regeringen har tillsatt en oberoende utredning som senast i sommar ska granska tillförlitligheten i de underrättelseuppgifter om förbjudna irakiska vapen som låg till grund för kriget. Utredningen är föremål för ett politiskt bråk redan innan den har satt igång.

Utrikesminister Jack Straw kungjorde utredningens uppdrag: att granska  underrättelseuppgifterna om massförstörelsevapen som fanns före Irakkriget och hur de samlades in, utvärderades och användes av regeringen. Skillnaderna mellan de uppgifterna och vad man efter kriget har kunnat hitta i Irak ska också utredas.

Delar av oppositionen nöjd
Med det uppdraget var delar av oppositionen nöjda och det konservativa Torypartiet kommer att ingå i utredningskommissionen, ledd av en tidigare kabinettschef som har tjänat både konservativa och labourregeringar.

Liberaldemokraterna, som var emot Irakkriget, vägrar delta. De ville att utredningen också skulle granska de politiska besluten bakom kriget.

Blair vägrar ta med de politiska besluten
Premiärminister Tony Blair vägrar med motiveringen att politiska beslut är just politiska och inte kan läggas på underleverans till en kommission.

Blair förnekade tidigare på tisdagen att vapenutredningen är nåt som har tvingats på honom av USA:s beslut att tillsätta en liknande utredning men kommentarerna om premiärministerns plötsliga omvändelse är många. De konservativa beskrev det som en spektakulär u-sväng.

Agneta Ramberg, London
agneta.ramberg@sr.se