Biståndsministern försvarar kritiserat biståndsprojekt

Statsminister Göran Perssons och regeringens skattefinansierade biståndsprojekt, de så kallade östersjömiljarderna, har än en gång har granskats. Statskontoret är kritiska till redovisningen av vad pengarna har använts till. Men trots kritiken kommer det bli fler sådana här satsningar, enligt biståndsminister Carin Jämtin.

Statskontoret, som är en myndighet som lyder under regeringen och som arbetar för att effektivisera statlig verksamhet, har skrivit en kritisk rapport om den andra av de två östersjömiljarderna.


Statskontoret tycker bland annat att redovisningen av miljarden är så dålig att det är svårt att nu uttala sig om vad som faktiskt har hänt med pengarna...


–Det beror på att man tycker det är för många och delvis för otydliga mål. Därför är det svårt att utvärdera när det är ett sånt här stort projekt, säger biståndsminister Carin Jämtin.


Fler satsningar
Statskontoret och andra kritiker anser att regeringen överhuvudtaget inte ska hålla på med den här typen av projekt på egen hand, eftersom det krävs resurser och särskild kompetens för det. Det är statens myndigheter som har det, inte regeringen.


Men biståndsminister Carin Jämtin säger nu att sådana här satsningar blir det fler av.


–Den här typen av speciella satsningar kommer med all säkerhet ske vid andra tillfällen, vid andra sammanhang och vid andra sektorer.


Men de säger ju att ni inte ska hålla på med den här typen av satsningar?


–Man kan tolka den utvärderingen på olika sätt. Jag tolkar det som att vi kan lära oss av vad Statskontoret har sagt om hanteringen av östersjömiljarden för andra sammanhang.


Statskontoret säger också att ett 100-miljonerprojekt som finns i den andra östersjömiljarden strider mot EU:s regler, som säger att man inte får ge enskilda företag statsstöd...


–Det är det som hanterats av SIDA och jag är helt övertygad om att SIDA inte har brutit mot EU:s statsstödsregler. Jag har inte läst utvärderingen så noga och kan inte gå in i detalj på den.


Men om du inte har läst det här hur kan du då vara övertygad om att det begåtts något fel?


–Jag har läst stora delar av rapporten men inte alla detaljer i den.


Varför ska skattebetalarna slänga in 1,6 miljoner kronor i gapet på det superrika Vattenfall som redan har pengar?


–God ekonomisk utveckling på andra sidan Östersjön kommer leda till god ekonomisk utveckling här också.


Jan Mosander
jan.mosander@sr.se