Risken drabbas av bröstcancer större i Västsverige

I Västsverige är risken 70 procent högre för en kvinna att drabbas av både bröst- och äggstockscancer, än kvinnor i övriga delar av landet. Orsaken är att det förekommer en särskild genförändring som dominerar i Västsverige och som går tillbaka till en anfader som levde i Västsverige för ungefär 1 500 år sen.

– Många i dessa familjer har varit oroliga och har kanske innan det kommit till utredning opererat sig. Med denna utredning kan man avfärda hälften som egentligen bär på mutationen. Vi har hittat människor som utan att bära på mutationen har opererat sig, säger överläkaren Zakaria Einbeigi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Samma genförändring
Det började med att själva genen upptäcktes i mitten av 90-talet. Efter det har läkare på Sahlgrenska Universitets sjukhuset i Göteborg undersökt och utrett kvinnor med stor risk för bröst och äggstockscancer från hela Västsverige.

Fram till i dag har 151 kvinnor upptäckts ha någon typ av genförändring med hög risk för dom här cancertyperna. Cirka 70 procent eller 103 av kvinnorna hade en och samma genförändring.

Med genetiska studier kunde också läkarna se att alla som bär på den här genförändringen också är släkt med varandra, om än på mycket långt håll.

Släkt med varandra
Uppskattningar som gjorts går nämligen 1 500 år tillbaka i tiden till en anfader som levde i Västsverige för 50 generationer sen, men vem han eller hon var vet inte läkargruppen.

–Vi vet egentligen inte något om den individen, men däremot den genetiska analysen och den statistiska uppskattningen gör att vi bedömer att han eller hon är 1 500 år gammal. Men det finns svagheter och personen kan vara yngre eller äldre.

Än så länge har inte läkargruppen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bestämt sig för om de ska undersöka släktbanden ännu mer. Eftersom om läkargruppen skulle syssla med uppsökande verksamhet, så skapar det bland annat onödig oro.

–Man måste ta hänsyn till de etiska konsekvenserna, individerna kanske inte tänker på det. Man måste ha åtgärder att erbjuda, säger Zakaria Einbeigi.

Jan Andersson
jan.andersson@sr.se