Näringslivet tveksamt till förslag om meddelarskydd

På tisdagen öppnade regeringen för att stärka det så kallade meddelarskyddet för anställda även i privata bolag, så att de skall kunna avslöja missförhållanden utan att riskera sitt jobb. I dag kan en offentligt anställd berätta om fel och fusk inom offentlig förvaltning utan att dennes chef har rätt att efterforska vem som är källan.

Men att ge anställda i privata bolag samma möjligheter som de offentliganställda är ett dåligt förslag, tycker Svenskt Näringslivs chefsjurist Jan Persson.


– Om man med detta menar att ett meddelarskydd liknande det som finns i dag för dem som jobbar inom den offentliga sektorn skulle överföras till näringslivet, då tycker jag att det känns fel. Det är helt olika intressen som man har att skydda. Ser man på det privata näringslivet så finns det privata företeelser i företagen och också en hel del företagshemligheter som inte kan släppas hur som helst, säger Jan Persson.


Svenskt Näringsliv kritiskt
Nej, något meddelarskydd som ger den anställde rätt att berätta om oegentligheter för till exempel journalister vill Svenskt Näringsliv inte ha. Företagshemligheter och annat som kan skada företaget skulle då kunna läcka ut.


Men helt avvisande är inte Svenskt Näringsliv. Chefsjurist Jan Persson öppnar för att företagen kan införa ett internt meddelarskydd.


– Man kan fundera på om man i företagen ska ha en person som sitter på en hög nivå dit de anställda rapportera om man upptäcker oegentligheter eller brott.


Men om man som anställd upptäcker missförhållanden tror du att man skulle känna sig trygg att gå och prata med någon annan anställd i företaget om det?


– Nej, inte sin närmaste chef om det rör de förhållandena, men man kan ju tänka sig personer på styrelsenivå som kan ha en sådan roll. Problemet är väl att dra en gräns så att man inte ska hantera vilka som rykten som helst i ett företag. Det måste vara någon form av kvalitet på de saker som man vill prata om, säger Jan Persson.


Thorbjörn Carlsson
thorbjorn.carlsson@sr.se