Brottsmisstankar mot Ericssonchefer

Tre tidigare toppchefer vid telekomföretaget Ericsson har delgivits misstanke om ekonomiska brott i Ericsson. Det är dom tidigare koncerncheferna Kurt Hellström och Sven-Christer Nilsson och den förre vice VD:n CW Roos.

Uppgifterna presenteras i Dagens Nyheter i dag och ingår i en snart två år gammal förundersökningen om misstänkta brott i Ericsson. Chefsåklagare Lage Carlström som leder utredningen vill inte uttala sig om vilka person som brottsmisstankarna riktas mot. Men det handlar om att personer på Ericsson skulle ha försvårat insynen i dom transaktioner som polisen utreder.

Misstankarna mot de tidigare toppdirektörerna gäller grovt försvårande av skattekontroll. Men det är för tidigt att dra några säkra slutsater om åtal kommer att riktas mot just dem när förundersökningen är klar. Frågan gäller vad direktörerna själva visste - vem som hade ansvaret för olika transaktioner och hur rutinerna såg ut på företaget under den här period.

Misstankarna handlar om drygt tre miljarder kronor som Ericsson under åren 1998 och 1999 ska ha betalat till olika konsulter i samband med order på telekomutrustning. Ett flertal personer på lägre nivåer i Ericsson ingår också i brottsutredningen, som görs i samarbete med en åklagare i Schweiz.

Sören Granath