God ekonomi för singel utan barn

Arbetande singlar utan barn är nöjda med sin ekonomi. Trots att det kostar mer att leva som singel är det bara en fjärdedel av singlarna som tycker att de har sämre ekonomi än andra grupper. Det visar en undersökning från Nordea.

Det är dyrare att vara singel än sambo. Enligt Nordeas beräkningar kostar det runt 2500 kronor mer varje månad att bo och leva som singel. Trots detta är singlarna ändå ganska nöjda med sin ekonomi.

Nordea har med hjälp av Temo frågat yrkesarbetande singlar i åldern 25-64 år, utan barn, om deras ekonomi. Tre fjärdedelar svarar tycker att de har det lika bra eller bättre än andra grupper i samhället. Bland männen är det ännu fler som tycker att de har det bra ekonomiskt, men kvinnorna är mindre nöjda. 31 procent av singelkvinnorna tycker att deras ekonomi är sämre än andra gruppers. Och enkäten visar att de ensamstående männen överlag arbetar mer, tjänar bättre och sparar mer än singelkvinnorna.

Eva Odefalk