Skogsbolagen kan försvåra kartläggning av hotade växt och djurarter

Hela skogsbruket i Sverige har inventerat nyckelbiotoper, alltså små områden i skogen med höga naturvärden.  Resultaten från skogsbolagen skulle ha varit klara den 1 januari, men SCA, Stora Enso och Korsnäs har varit ovilliga att redovisa sina inventeringar öppet i motsats till Sveaskog och småskogsbruket. Skogsbolagen vill ställa villkor för publiceringen av inventeringsresultaten. 

– Det vi under senare tid diskuterat med Skogsstyrelsen är formerna för hur redovisningen ska gå till. Ska det läggas ut på internet, ska det tryckas i skriftlig form, ska Skogsstyrelsen ha detta som ett arbetsmaterial inför redovisningen för politiker. det är många frågor som jag tycker det finns anledning att diskutera, säger Stefan Wirtén, skogsdirektör vid Skogsindustrierna.

Snedvrida arbetet
Stora Enso, SCA och Korsnäs representerar mer än en femtedel av den svenska skogsmarken. Om man inte får fatt på data från så stora områden kan det snedvrida arbetet med den kommande rödlistan över hotade växt- och djurarter.  Det anser Torleif Ingelög vid Artdatabanken, som har till uppgift att utarbeta den nya rödlistan.

– Vi behöver ju alla tänkbara uppgifter att göra den här rödlistningen. I och med att några mycket stora markägare inte lämnar uppgifter till oss om förekomster av rödlistade arter, då blir vårt material ofullständigt och vi kan inte göra så korrekta bedömningar som vi skulle vilja göra.

Inga uppgifter
SCA och Artdatabanken har haft olika åsikter om rödlistan och Artdatabanken har därför begärt in uppgifter från bolaget, men utan resultat, säger Torleif Ingelög.

– Vi fick löften från SCA att få de här uppgifterna för två år sedan, men vi har ännu inte sett till dem. Man vägrar fortfarande att lämna ut dem.

Diskussion i flera månader
Diskussionen om hur de färdiga inventeringsresultaten ska redovisas har pågått i minst ett halvår och ingen vet idag om de tre skogsbolagen offentliggör hela materialet. Det är problematiskt anser Thomas Hallingbäck, expert på lavar och mossor vid Artdatabanken.

– Vi får svårigheter att göra vår nya rödlista som vi ska komma med nästa år. Är det så att det finns stora populationer av hotade arter i de här områdena vill vi ha det med i vår bedömning.

– Jag utgår från att skogsbolagen måste ta sitt moraliska ansvar och snarast lägga alla kort på bordet. Det är ju en helt ohållbar situation att man kommit överens med samhället om att göra nyckelbiotopssituationen själv och sedan när man gjort den så lämnar man inte ut materialet. Det är absolut ohållbart. För framtiden ska man nog lära sig en del av det här och att man kanske inte kan lämna så mycket ansvar till storbolagen som man gjort, säger Torleif Ingelög.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".