Mänsklig påverkan hotar våra matfiskar

Det är ett dystert läge för djur och fiskarterna i havet. Många av våra matfiskar, som torsk, kolja och hälleflundra, blir färre.

Det framkommer i årets marina ArtDatabank som presenteras av biologer vid Sveriges lantbruksuniversitet i dag.

Anna Karlsson är biolog på ArtDatabanken som sammanställs av Sveriges lantbruksuniversitet. Hon säger att det är den mänskliga påverkan som över en längre tid har orsakat att många marina djurarter nu är hotade att minska och kan komma att försvinna ur våra svenska vatten.

– Det beror på att tillståndet i havsmiljön har försämrats så mycket under senare decennier. Vi har påverkat havet väldigt mycket med övergödning, omfattande bottentrålning och exploatering av kustnära miljöer.

– Livsmiljöer har förstörts eller försämrats för många av de marina arterna.  

Det är matfiskar som torsk, kolja, långa, pigg- och gråhaj, ål, lyrtorsk, hälleflundra och havskatt som är bland de fiskar som nu har minskat i antal de senare åren och som fortsatt finns på ArtDatabankens rödlista på arter som är i olika grad starkt hotade som art, och flera till den grad att de kan vara på utdöende.

Av de ryggradslösa djuren, som koralldjur och tagghudingar i form av sjöstjärnor och sjöborrar, har antalet som är hotade dessutom ökat med en nära fjärdedel. Från 176 hotade arter till 212. Alla är de med på ArtDatabankens rödlista.

Att de ryggradslösa djurarterna minskar får också konsekvenser för andra djurarter.

– Fiskarna ska äta någonting och det är en hel näringsväv under fiskarna som ska fungera för att de ska trivas och må bra, säger Anna Karlsson.

För att hindra att våra marina djurarter försvinner helt ur den svenska faunan så behövs det politiska åtgärder, säger Mikael Svensson, biolog och fiskexpert, på ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Det krävs en fiskeripolitik som låter bestånden växa tillräckligt länge för att de ska bli starka. I dag fiskar man nästan för snabbt på dem igen så fort man ser det minsta tecken på återhämtning.

Han tillägger att man inte får bortse från att det finns ett mörkertal bland de drabbade marina djurarterna vilket innebär att man befarar att det är långt fler arter än vad rödlistan återspeglar som är påverkade av människans ingrepp i havsmiljön.

– Människan är väldigt inblandad i de stora problemen i haven. Övergödning, fiske, bottenförstöring, exploatering av havsmiljön i stort – det är mänsklig påverkan. Vi har mycket att svara upp till.

Maria Repitsch
maria.repitsch@sr.se

Marina fiskar

Namn - Rödlistekategori

atlantisk stör - nationellt utdöd

havskatt - starkt hotad

brugd - akut hotad

havsmus - starkt hotad

skoläst - starkt hotad

sjurygg - nära hotad

slätrocka - nationellt utdöd

vitrocka - nära hotad

fyrtömmad skärlånga - kunskapsbrist

blåkäxa - sårbar

torsk - starkt hotad

gråhaj - sårbar

hälleflundra - starkt hotad

håbrand - akut hotad

simpstubb - kunskapsbrist

kolja - starkt hotad

vitling - sårbar

taggsimpa - kunskapsbrist

långa - starkt hotad

havsnejonöga - nära hotad

lyrtorsk - akut hotad

knaggrocka - starkt hotad

mindre kungsfisk - nära hotad

håkäring - sårbar

pigghaj - akut hotad

tånglake - nära hotad

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista