Fokus på ansvar i alliansens valplattform


Partierna i den borgerliga alliansen presenterade i dag sin valplattform inför höstens riksdagsval. De fyra ministrarna slog fast att om alliansen får fortsätta regera ska arbetslinjen, sunda offentliga finanser och satsning på unga och välfärd vara inriktningen för politiken.

Skillnaderna mellan de som har jobb och de som mist sitt arbete på grund av finanskrisen ska motverkas. Dessutom framhålls att det är viktigt att hålla ett överskottsmål för Sveriges ekonomi på en procent av BNP över en konjunkturcykel.

Enligt den borgerliga alliansen ska man också se över möjligheten för kommuner och landsting att få använda sig av tidigare års överskott. I dag är det inte tillåtet.

De borgerliga parterna väljer att inte försöka överträffa den rödgröna oppositionens ekonomiska vårmotion, utan talar i dag om ansvar och återhållsamhet för att garantera en stark offentlig ekonomi. Eventuella löften om reformer kommer i samband deras valmanifest i augusti.

Det kärva ekonomiska läget kan göra att de borgerliga partierna drar tillbaka vallöften för att inte äventyra välfärden.

– Vi kommer inte att äventyra de offentliga finanserna, säger biståndsminister Gunilla Carlsson som också är förste vice ordförande i Moderaterna.

Du tror inte att det är risk att alliansen tappar röster om man är tvungen att ta ett större ansvar än vad oppositionen anser sig vara tvungna att ta?

– Jag tror att vi kommer att belönas för att vi har kunnat ta ansvar och att vi är garanten för fortsatt ansvarstagande.