Inför valet

KD utanför riksdagen i senaste Sifo-mätningen

Kristdemokraterna skulle hamna utanför riksdagen om det vore val i dag, enligt Sifo:s senaste väljarbarometer som publiceras i flera morgontidningar idag. Utan Kristdemokraterna i riksdagen tappar den borgerliga alliansen majoriteten i riksdagen och de rödgröna partierna skulle bilda regering.

Men Sifochefen Toivo Sjörén tror att samtliga riksdagspartier klarar sig kvar i riksdagen efter valet.

– Är du anhängare av de borgerliga och ser någonting som gör att någon inom alliansen riskerar att falla ut så kanske du stödröstar på det partiet. Som det ser ut nu tror inte jag att något av de här partierna som sitter i riksdagen egentligen kommer att åka ut, säger han.

Kristdemokraterna får 3,5 procent, enligt undersökningen, medan Centern ligger på 5,1 procent. Båda riskerar alltså att hamna under fyraprocentsspärren i valet. Då uppstår enligt Toivo Sjörén problem för de borgerliga väljare som vill stödrösta.

– Den största risken för allianspartierna är att om det i valrörelsens slutskede skulle vara så att både Centern och Kristdemokraterna skulle ligga väldigt nära gränsen för då vet man inte som borgerlig väljare vilket parti man behöver stödrösta på.

Det är fortsatt mycket jämnt mellan blocken. De rödgröna har stöd av drygt 49 procent och de borgerliga av drygt 46 procent.

– Just nu är det egentligen 90 000 röster till ett helt jämnt läge. Det kan vara skillnad i valdeltagandet och det kan vara väldigt små skillnader som egentligen avgör, säger Toivo Sjörén.

Vad beror det på att det skiljer sig mellan olika opinionsinstitut?

– Gemensamt för mätningarna är att gapet mellan alliansen och de rödgröna har minskat. Sedan är det så att mätningarna genomförs under olika perioder. Det kan vara före eller efter de rödgrönas skuggbudget, Greklandskrisen. Det finns saker som dag för dag kan påverka opinionen.

Miljöpartiet är enligt undersökningen, där 1 917 personer tillfrågats, fortsatt det tredje största partiet med 10,7 procent.

Det är genom Miljöpartiet som de rödgröna ska vinna valet, för varken Vänsterpartiet, som ligger farligt nära spärren på 4,3 procent eller Socialdemokraterna på 34,3 procent ser ut att röra sig uppåt i väljaropinionen, enligt Toivo Sjörén.

– Miljöpartiet är nyckeln till de rödgrönas möjlighet att vinna regeringsmakten. Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet har gått framåt sedan 2006 års val, säger han.

Sverigedemokraterna hamnar på 3,5 procent och har gått tillbaka sedan förra mätningen och når inte upp över riksdagsspärrens fyra procent.

Helt avgörande för att detta parti ska lyckas är att invandrarpolitiken kommer i fokus, säger Toivo Sjörén.

– Sverigedemokraterna har egentligen bara en profilfråga och det är invandrarfrågan. Hamnar den i fokus, gynnas de, hamnar den inte i fokus missgynnas de.