MP: Sverige ska lämna Afghanistan 2014

Miljöpartiets kongress är inne på sista dagen. Under förmiddagen röstade ombuden för att verka för att svenska trupper aldrig ska kunna stå under Natobefäl, inte ens om insatsen har ett FN-mandat.

Det var en röst som skiljde mellan de två alternativen – om Sverige ska kunna stå under Natobefäl förutsatt att insatsen har FN-mandat eller inte. Kongressombuden valde alltså att partiet ska verka för att Sverige aldrig kan stå under Natobefäl.

Ingen av språkrören, Maria Wetterstrand eller Peter Eriksson, har valt att kommentera beslutet nu.

Beslutet går också på tvärs mot partilinjen, och den rödgröna uppgörelsen, som tillåter Natobefäl om insatsen har ett FN-mandat.

Däremot ställde sig kongressen inte bakom motionen om att de svenska trupperna ska tas hem från Afghanistan snarast. Inför det beslutet meddelade partistyrelsen en ny partilinje: att trupperna ska tas hem senast år 2014. Det trots att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har en överenskommelse om att fatta beslut om det först nästa år om de kommer till makten.

– Det är vår ingång i den diskussionen, säger språkröret Maria Wetterstrand.

Men försvårar det inte samarbetet med de andra partierna?

– Utredningen syftar till att vi ska bli överens om hur vi ska hantera tillbakadragandet av trupperna. Det är inte någon som tycker att vi ska ha kvar trupperna i all evighet.

Under förmiddagen i dag besökte, numera traditionsenligt, de andra partiledarna i den rödgröna alliansen, Mona Sahlin och Lars Ohly, kongressen, under stort jubel.

Trots att Socialdemokraterna som enda parti i samarbetet inte vill ha någon arbetstidsförkortning, var Mona Sahlin ändå försiktigt positiv till att förkorta arbetstiden för småbarnsföräldrar, även om hon betonar att det inte går att införa under den här mandatperiode

Hon tror också fortfarande på att de rödgröna partierna kommer att enas före valet om trupperna i Afghanistan, även om åsikterna går tydligt isär.

– Min åsikt är fortfarande att Sverige bör stanna i Afghanistan så länge vi gör nytta, så länge det finns ett tydligt uppdrag från den afghanska regeringen och så länge FN vill att vi ska vara där. Det betyder att vi kan vara där några år eller många år. Den utredningen som krävs vill vi ska starta efter valet.