Kommentarer från de svarande

Vissa partiföreträdare svarade varken ja eller nej på våra frågor utan lämnade i stället en öppen kommentar. Här kan du ta del av några av kommentarerna.

1 939 av riksdagspartiernas lokala företrädare nåddes av vår enkät. Vi fick in 1203 unika respondenter.

Just denna fråga svarade 1146 på. Det vill säga 59 procent av alla som nåddes av enkäten men 95 procent av dem som skickat in svar.

Av dem som svarade sa 891 ”Ja”. 164 svarade ”nej” på denna fråga.

91 respondenter svarade varken ja eller nej men utnyttjade möjligheten till en öppen kommentar i direkt anslutning till frågan. Här är ett urval av dessa kommentarer.

Fråga: Kan du tänka dig att samarbeta över blockgränserna för att stänga ute Sverigedemokraterna (SD)?

"avgörs efter valet för vår del"

"Både ja & nej..frågan har flera aspekter som bör övervägas..bla. demokratisk partipolitisk. Vårt lokala partiprogram & dess frågor är viktigare än att stänga ute..Opinionsmässigt vinner antagligen SD på att partier planerar en sådan aktion"

"Det kan jag inte svara på förrän jag har helheten klar för mig efter valet"

"Det är en fråga som inte aktualiseras förrän vi ev. hamnar i det läget och att diskutera det redan nu ger  onödig uppmärksamhet."

"Fortfarande mycket hypotetiskt - frågan mycket journalistiskt ställd och träffar därför inte verkligheten. Det är ju helt enkelt så att om Sverigedemokraterna går tillbaka i valet kommer deras inflytande o minska."

"Frågan går inte att svara på. Jag kan inte svara ja då syftet inte kommer att vara att stänga ute . Jag kan inte heller svara nej då vi kan tänka oss att samarbeta över blockgränserna men av andra skäl"

"Frågan är svår att besvara. Det gäller att respektera våra lagar dvs att valreultat ska respekteras, men samtidigt vill självklart ingen att något extremparti, oavsett vilket, ska få tillträde inom någon politiskt verksamhet som tex kommunfullmäktige"

"I en så liten kommun som jag är verksam i är det viktigaste att varje krona används på optimalt sätt. Partipolitiken kan då få stå tillbaka i vissa fall. Vad gäller SD skall vi i partiet ta ställning till när det blir aktuellt"

"Jag ser SD som politisk motståndare men om valresultatet ger dem plats i kommunfullmäktige måste jag acceptera det."

"Kommer inte att bli aktuellt."

"Svarar varken ja eller nej på denna fråga eftersom vi inte har diskuterat hur vi kommer ställa oss."

"Vet ej"

"Vi har inga block just nu, dålig fråga"

 "Vill inte svara på det."