Oljeutsläppet i golfen under viss kontroll

Oljebolaget BP uppger i kväll från Houston i Texas att det senaste försöket att ta upp oljan från den läckande ledningen på havets botten ser ut att lyckas.

Oljebolaget BP har nu lyckats börja pumpa upp en del av den läckande olja som orsakat ett enormt oljeutsläpp i Mexikanska Golfen.

Efter att ha försökt hela helgen har bolaget enligt egna uppgifter nu få upp olja direkt från läckan till ett fartyg på havsytan.

Exakt hur mycket olja som BP nu lyckas leda upp från huvudläckan nere på cirka 1600 meters djup och upp i oljefartyg på ytan är inte klart.

Men uppgifterna från BP under söndagen är i alla fall de första positiva nyheterna om oljeutsläppet sedan oljeriggen "Deepwater Horizon" exploderade och sjönk för mer än tre veckor sedan, och den enorma oljeläckan uppstod.

BP har under hela helgen försökt att föra in ett drygt 1,6 km långt rör, kopplat till oljefartyg på ytan, in i det läckande röret, som är kopplat till själva oljefyndigheten, och efter flera inledande misslyckade försök verkar man nu alltså ha lyckats.

BP sa på en presskonferens att mängden olja som nu leds upp från läckan och upp i tankfartyget, ökat gradvis, men att det kommer ta flera dagar att verkligen veta exakt vilka mängder det handlar om.

Den läcka som nu ändå verkar vara under viss kontroll har hittills stått för uppskattningsvis 85 procent av läckaget.

Som Ekot rapporterat tidigare har dock forskare upptäckt enorma oljebälten på djupt vatten i Mexikanska Golfen, som ett resultat av läckaget. Forskarna varnar för att den oljan på sikt kan bli ett mycket stort hot mot växt och djurliv i havet.

Det brittiskbaserade oljebolaget BP säger i ett offentligt uttalande att bolagets åtagande om ersättningar för det ofantliga oljeutsläppet i mexikanska golfen är helt i överensstämmelse med den amerikanska regeringens krav.

I helgen krävde Obamaregeringen att BP omedelbart skulle klargöra bolagets avsikter om betalning för alla skador utsläppet orsakat.

Nu säger talesmannen för BP, David Nicholas, att BP:s åtagande är helt i överensstämmelse med USA-regeringens krav.

Frågan har uppkommit eftersom det enligt en lag i USA finns en övre gräns för hur mycket oljebolag måste betala i ersättning för oljeutsläpp.

Men eftersom det pågående oljeutsläppet i mexikanska golfen överstiger alla tidigare befarade utsläpp, kommer kostnaderna förmodligen att kraftigt överstiga den lagstiftade summan på 75 miljoner dollar.

Hittills har över 100 stämningar mot BP lämnats in i de delstater i södra USA som drabbats av oljeutsläppet.