Iran svänger i uranfrågan

Iran uppges ha gått med på att skicka uran till Turkiet. Det är en nyhet som kan innebära en lösning på Teherans långvariga konflikt med omvärlden och att Iran slipper nya FN-sanktioner.

Överenskommelsen som just undertecknats, är ett resultat av överläggningar under helgen mellan ledarna för Iran, Brasilien och Turkiet.

Detaljerna i avtalet är ännu inte kända, men om det stämmer att Iran gått med på att sända merparten av sitt låganrikade uran utomlands, kan detta innebära en dramatisk vändning, ett genombrott, i den utdragna kraftmätningen mellan Iran och omvärlden.

Det innebär också en diplomatisk framgång för det nya medlarparet Brasilien och Turkiet. Enligt avtalet, ska Iran skicka 1 200 kilo låganrikat uran till Turkiet i utbyte mot bränslestavar som kan användas i Irans forskningsreaktor.

Iran hävdar att landets kärnenergiprogram enbart har fredliga syften, till exempel tillverkning av medicinska isotoper för cancerbehandling. Men Iran har undanhållit anrikningsanläggningar och centrifuger och västvärlden misstänker att Iran försöker framställa kärnvapen. Ett sätt att hindra Iran är att bromsa anrikningskapaciteten.

Turkiet säger att dagens avtal gör de planerade utökade sanktionerna mot Iran oberättigade. Iran kallar överenskommelsen historisk, men varken USA, västmakterna eller FN:s atomenergiorgan IAEA har reagerat på nyheten.

Omvärlden kommer att vara skeptisk eftersom man anser att Iran ägnat sig åt ett förhalande schackspel med världssamfundet sedan i oktober, när IAEA erbjöd Iran en liknande överenskommelse. Den innebar att Iran skulle skicka låganrikat uran utomlands i utbyte mot bränsle till forskningsreaktorn.

Iran förhalade och levererade tvetydiga svar för att sedan avfärda förslaget. Nu tycks man ha backat från kravet att allt byte av uran mot bränsle skulle ske på hemmaplan. Det är oklart om detaljerna i avtalet kommer att tillfredsställa USA, som planerade att lägga fram förslag om utvidgade sanktioner inom de närmaste veckorna.

Israel beskyller Iran för att manipulera Brasilien och Turkiet och i Israel finns det också en irritation över att just Turkiet är det land som kommit till Irans undsättning i sista minuten. Israel och Turkiet har sedan ett par månader tillbaka en infekterad diplomatisk relation.