Miljöpartister avvaktar om partisamarbeten

I många kommuner avvaktar fortfarande Miljöpartiet frågan om de ska söka samarbete med höger eller vänster. En enkät som besvarats av 185 av Miljöpartiets lokala företrädare i kommunerna visar att av över hälften av dem ännu inte bestämt sig.

– Vi vill nog hålla oss väldigt öppna. Vi vill vara flexibla, vi vill inte känna att vi låst in oss i något fack någonstans, säger Carina Littorin, ordförande för Miljöpartiet i Hultsfred.

Sveriges Radio har frågat Miljöpartiets ledande företrädare i alla de kommuner där vi fått uppgift om att de är organiserade och ställer upp i valet. 70 procent svarade vilket innebär att vi fick svar från 185 kommuner.

De flesta, 114 miljöpartister, svarade att de inte tagit ställning till om de kommer att följa blockindelningen på riksplanet eller inte.

Av dem som bestämt sig så planerar 46 att följa blockgränserna på riksplanet och samarbeta med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 25 lokala företrädare säger att de inte kommer att göra det.

Maria Lindmark i Borgholm lutar åt samarbete åt vänster trots att partiet i dag har en valteknisk samverkan med alliansen.

– Det är fortfarande en öppen fråga för vi har inte haft en sådan diskussion. Jag kan säga så mycket att det bara är att konstatera att vi under de här fyra åren som har gått väsentligen oftare har legat närmare Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, så är det.

Miljöpartiet har sedan det bildades profilerat sig genom att stå utanför traditionell blockpolitik. De har velat bilda majoritet i kommunerna med de partier som passar bäst för deras lokala politik.

I de drygt 50 kommuner i landet där Miljöpartiet i dag sitter med i den styrande majoriteten är det också nästan lika vanligt att de samarbetar med alliansen som med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Men årets valrörelse är unik på det sättet att de rödgröna partierna på riksplanet för första gången gått ut med ett gemensamt regeringsalternativ.

Leif Engström som är gruppledare för Miljöpartiet i Mölndal där de rödgröna samarbetar utesluter inte att samarbetet på riksplanet påverkar.

– Jag tror att det har påverkat en del.

Vad tänker du om att moderpartierna kan påverka på det viset?

– Det är klart, så länge man är medveten om det och kan behålla sin integritet så ser jag inte det som något problem. Trots allt är det ju i slutändan vår förmåga att samarbeta och hitta bra lösningar som har avgjort. Inte vilka bindningar som det har blivit på riksnivå.