Mobilen ökar inte risken för hjärntumör

Att prata i mobiltelefonen ökar inte risken att få hjärntumör. Det är slutsatsen när den hittills största studien på området presenteras, den så kallade Interphone-studien.

Över 5 000 personer med två typer av hjärntumörer har jämförts med friska kontrollpersoner, och sammantaget ses ingen risk att mobilprat skulle orsaka cancer, något som också ligger i linje med tidigare resultat från mindre studier.

En viss riskökning fanns visserligen bland de som använt telefonen allra mest, men det internationella forskarlaget tolkar det som ett resultat av metodproblem i studien.