Politiker varnas för att lova för mycket

Finanspolitiska rådet, som regeringen tillsatt, varnar politikerna för att lova höjda ersättningar eller att lova mer till vård och skola i valrörelsen utan att tala om hur det ska betalas.

Enligt Lars Calmfors, ordförande i Finanspolitiska rådet, vore det oansvarigt att lova ökade ersättningar med tanke på den osäkerhet som nu råder i världsekonomin.

– Vi tycker inte att man bör lägga några ytterligare förslag som inte är finansierade, säger professor Lars Calmfors.

Men om man ska föreslå höjda ersättningsnivåer, måste man samtidigt då föreslå höjda skatter eller besparingar?

– Ja, svarar han.

I det här osäkra ekonomiska läget duger det inte att hämta pengar från det reformutrymme som brukar anges. Statsskuldskrisen i världen kan snabbt försämra ekonomin drastiskt och då dras Sverige med.

Till och med redan givna löften borde dras tillbaka, anser Lars Calmfors. Men finansminister Anders Borg är inte lika alarmistisk.

– Min bedömning är att, som det nu ser ut, så är utrymmet för åtgärder i budgetpropositionen för 2011 väldigt begränsat. Men det ska vi värdera när vi sett hur utvecklingen har gått och när vi står i augusti, september, säger Anders Borg.

Men utrymmet finns inte alls, säger Lars Calmfors?

– Jag ska göra en bedömning av detta när vi är framme i augusti, september och har lite bättre överblick över hur skatter och utgifter utvecklas. Där ska man nog inte vara för tvärsäker i det här, utan man ska nog hålla an lite på den bedömningen och sedan återkomma, säger Anders Borg.

Det finanspolitiska rådet kritiserar också regeringen för att den inte klarar av att förklara hur skattesänkningen via jobbskatteavdraget ger fler jobb.

Professor Lars Calmfors anser att det tillhör grundkursen i nationalekonomi att mer i plånboken efter skatt håller nere löneökningarna före skatt. Men det är tydligen är för känsligt att säga och Anders Borg vill fortfarande inte tala om det sambandet.

– Det är fel att analysera bara en åtgärd, säger Anders Borg.