FN ser positivt på Irans uranavtal

FN har kommenterat beskedet att Iran ska skicka uran till Turkiet för anrikning, i utbyte mot kärnbränsle, och FN anser att avtalet är uppmuntrande men att mer måste göras. FN:s säkerhetsråd kräver bland annat att Iran helt avslutar sin anrikning av uran.

Även företrädare för Nato har kommenterat avtalet och säger att uranutbytet potentiellt är något bra.

Från USA kom ett uttalande från Vita huset och Obamaadministrationen ställer sig starkt kritisk till avtalet och känner fortsatt oro.

Avtalet som förhandlats fram av Iran, Turkiet och Brasilien, innebär att 1 200 kilo låganrikat uran ska skickas från Iran till Turkiet.