Ryssland rasar mot krigsbrottsdom

Lettiska utrikesministeriet hyllar Europadomstolen för mänskliga rättigheter sedan domstolen gett letterna rätt att sätta en sovjetisk partisan från andra världskriget i fängelse. Men i Moskva rasar det ryska utrikesministeriet och kallar utslaget för ett rättfärdigande av nazismen att straffa en av dess motståndare.

Bara någon vecka efter att 65-årsdagen av segern över Tyskland och nazismen firats med pompa och ståt i Moskva får Ryssland vad många uppfattar som ett slag i ansiktet.

Europadomstolen tycker nämligen att det var rätt av Lettland att döma den sovjetiske partisanen Vasilij Kononov för krigsbrott. 1944 ledde Kononov ett anfall mot en by i det av tyskarna då ockuperade Lettland. Nio civilpersoner dödades eftersom partisanerna misstänkte att byborna hjälpte tyskarna.

Kononov hade förstås inget rättsligt efterspel att frukta så länge den sovjetiska ockupationen, som avlöste den tyska, hindrade att man ställde krigsförbrytare på segrarsidan inför rätta. Men Lettlands frigörelse ändrade på det och 2004 dömdes den i dag 87-årige Vasilij Kononov till fängelse.

Domen har sedan vandrat genom rättsinstanserna tills Europadomstolen för mänskliga rättigheter nu ger Lettland rätt. Kononov gjorde sig skyldig till krigsbrott.

I Ryssland rasar man förstås över detta. Det är ”ett rättfärdigande av nazismen och dess allierade” och det kommer att "öka stödet för nazismen och extrema nationalistiska rörelser i Europa", dundrar utrikesministeriet i Moskva och hotar med att det kommer att få konsekvenser för Rysslands syn på Europadomstolen och Europarådet.

På utrikesministeriet i Riga är tongångarna förstås annorlunda. Där ser man utslaget som ett bevis för att krigsbrott inte kan accepteras även om förövaren kan tyckas ha goda nationella, politiska eller ideologiska motiv.

Det här öppnar för att fler krigsbrott begångna av andra världskrigets segrare kan bli aktuella att dras inför rätta. Men det finns också en oro för att det här beslutet kan komma att försämra de stundtals spända relationerna mellan letterna och landets stora ryska minoritet.