Ingen strejk för British Airways kabinanställda

British Airways har återigen lyckats stoppa en strejk bland de kabinanställda genom att gå till domstol och hävda att strejken inte utlysts lagenligt.

Femdagarsstrejken skulle ha brutit ut klockan elva i kväll svensk tid men domstolen anser att fackförbundet Unite inte lyckats informera på ett korrekt sätt om utfallet av den omröstning som hållits bland medlemmarna om det skulle strejkas eller inte.

Facket tänker överklaga domstolens beslut.