Mexikanska golfen

Obama låter granska oljeutsläppet

USA:s president Barrack Obama ska tillsätta en kommission som ska granska det gigantiska oljeutsläppet i Mexikanska golfen.

Kommissionen ska enligt en regeringstjänteman bli av samma typ som de som undersökte explosionen i rymdfärjan Challenger och kärnkraftverksolyckan på Three Mile Island.

Samtidigt meddelar Chris Oynes, en ledande tjänsteman i den myndighet som har till uppgift att granska oljeutvinningen till havs att han avgår. Myndigheten har kritiserats för slappa rutiner.